Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupujíci (zákazník) potvrzením objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, vyplývajícími z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Objednávka zboží

Nabízíme Vám možnost online nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova. Náš Eshop je otevřen 24 hodin denně pro elektronické objednávky. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Upozorňujeme naše zákazníky, že některé šperky se mohou lehce lišit od fotografie objednaného zboží barevně či vzorem. Mějte, prosím, na mysli, že každý šperk je jedinečný a originální.

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkach, v katalozích, prospektech a jiných médiích jsou údaji nezávaznými a vychází z údajů výrobců. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva následně vzniká dodaním zboží. V jednotlivých, hlavně cenově náročnejších případech, si prodávající pro vznik smlouvy vyhrazuje právo na potvrzení objednávky telefonicky a uhrazení finanční zálohy kupujícím. V případe, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzů zahraniční měny nebo ke změně ceny nebo dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit . Stejné oprávnění si vyhrazujeme v případě že výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Způsob dodání a doba dodání

Zboží zasíláme na vaši adresu po úhradě objednávky na náš účet do 2 dnů od připsání částky.

Zboží zasíláme na dobírku Českou poštou. Průměrná doba odeslání našeho zboží se pohybuje v rozmezí 24 – 48 hodin od potvrzení objednávky není-li uvedeno jinak. U zboží, které není skladem Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu termínu dodání Vašeho zboží. Objednávku je možné telefonicky stornovat, popřípadě upravit.

Dodací lhůta v případě zboží, ktoré máme skladem je 2 - 5 pracovních dnů.

Ceny zboží

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v čase objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny kurzů měn, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců.

V ceně zboží není započteno poštovné a balné. Při objednávce nad 2000 Kč neplatíte poštovné a balné. Dokladem o prodeji je paragon, který je dodáván ke každé zásilce a zárověň slouží jako dodací a záruční list.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující soukromá osoba / bez přiděleného IČ / má podle zákona č.367/2000 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy je potřeba doručit nám v tomto termínu vysvětlující dopis se žádostí o odstoupení od smlouvy e-mailem, s číslem daňového dokladu / faktury / a číslem Vašeho bankovního účtu. Kupující, který odstupuje od kupní smlouvy je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží na naší adresu.

Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám:

Zboží musí být v originálním obalu
Zboží nesmí být poškozeno
Zboží nesmí jevit známky užívání
Zboží musí být kompletní!
Zboží je potřeba zaslat s dokladem o nákupu
Zboží nezasílejte na dobírku ani kurýrem. V případě zaslání zboží na dobírku ani kurýrem tato nebude přijata.

Při zasílání zboží neodpovídáme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám. V případě osobního doručení zboží je potřeba domluvit si termín schůzky. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů po obdržení nepoškozeného zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje nebo se zboží nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila jeho cena. V tomto případě budeme okamžite informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího rešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít vstříc kupujícímu.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s právním řádem k Vaší spokojenosti individuální dohodou. O případné vadě zboží je kupující povinen informovat naší firmu ihned po obdržení zásilky, jinak reklamace nebude uznaná.

V ceně zboží není započteno poštovné a balné. Při objednávce nad 2000 Kč neplatíte poštovné a balné. Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je po odeslání zásilky dostupná v elektronické formě jako soubor PDF přímo ve Vašem účte po přihlášení, může být zaslána na e-mail zákazníka v elektronické podobě, nebo je připojená ke každé zásilce. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Záruční doba

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. V případě, že záruka poskytovaná výrobcem je delší, než zákonná záruka, platí delší záruční doba. Posuzování vad zboží je podle platných právnych předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republice. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.

Záruka se vztahuje jenom na výrobní vady, nevztahuje se na vady zapříčiněné nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, popřípadě přirozeným opotřebováním výrobku. Za vady zapríčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

Uplatnění reklamace

Reklamaci můžete uplatnit písemně, e-mailem na reklamace@galeriemurano.cz a telefonicky nejpozději následující den po obdržení zboží. Pozdější reklamace vad nebudou prodávajícím uznány. Zboží odešlete na naší adresu s oznámením o reklamaci. Oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo a originál daňového dokladu.

V souladu s právnímí předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Zvolí-li tuto možnost kupující v objednávkovém formuláři, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující si je vědom, že osobní údaje poskytuje dobrovolně avšak je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a případně bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem a následně bezpečně uchována na řádně zabezpečeném serveru prodávajícího, případně na adekvátně zabezpečených zálohových serverech prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1. požádat prodávajícího o vysvětlení,
2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat, případně na žádost kupujícího údaje vymazat, a to nejpozději do 30 dnů od podání požadavku.
Služba eshopu vyžaduje ke své správné funkčnosti (košík, jazyková mutace…) soubory cookie, které jsou zaslány do zařízení klienta. Dále jsou, nebo mohou být, na celém portálu galeriemurano.cz spouštěny nástroje třetích stran (GA, FB Pixel, …), sloužící k analýze návštěvnosti, která je z naší strany čistě anonymní. Nejsou shromažďována data o návštěvnosti jednotlivých IP adres ani IP adresy jako takové.

Dodací podmínky

Všechny ceny v našem Eshopu jsou uvedeny včetně DPH 21%.
Zboží je doručováno Českou poštou jen v pracovní dny! Dodání balíčků přes víkend nebo státní svátky není možné.
Pokud je všechno zboží z Vaší objednávky dostupné skladem, zašleme Vám ho do dvou pracovních dnů. To znamená, že doma ho budete mít za 2 - 5 pracovní dny od odeslání.

Pokud Vám zboží v tomto termínu nedorazí nebo nenajdete v poštovní schránce oznámení o doručení zásilky, neváhejte a kontaktujte nás. Poskytneme Vám podací číslo zásilky.

Puncovní značky

Puncovní značky